dissabte, 7 d’abril de 2007

Passem full


Gira la roda i ve que tot s'acaba. És llei de vida i, com és sabut, la ignorància de les lleis, ni que sigui voluntària, no ens eximeix d'acatar-les i de complir-les disciplinadament.

Doncs bé, és hora de passar full i abandonar aquest parèntesi d'inactivitat que m'he concedit: convé retornar a la disciplina i a la contracció al deure laboral. Així que em posaré de nou a remenar papers i a preparar el retorn a la feina.

Si faig balanç d'aquests dies, diré que ha estat discretament positiu: molta immobilitat, una mica de cessió a la convivència inesquivable, alguna lectura... Ja és això.

Eps, i que ho podria allargar sense massa empatx. Només un inconvenient: si el que de fet més em plau és fer el ploricó, què seria de mi sense poder-me lamentar?

Doncs res, passem full i cenyim-nos el cilici.

I anar fent, que el diari d'avui m'ha explicat amb pèls i senyals els desastres que ens amaneix el canvi climàtic i no és el cas que l'hecatombe m'agafés amb els deures per fer!