dissabte, 31 de gener del 2015

Associació d'idees....

escatològica i poca-solta, naturalment.Però què hi voleu.
Hom té les seves fílies.
I les seves fòbies.

Algun publema?