dilluns, 14 de novembre de 2011

Retòrica preelectoral

metàfora f. Figura retòrica que consisteix a emprar un mot que expressa literalment una cosa per a expressar-ne una altra que té una certa semblança amb aquella.