divendres, 28 d’octubre de 2011

Conjur

Si els simpàtics acudits de l’amic Gregorio us han tocat el voraviu (cosa que vol dir que teniu la pell com un tel de ceba) i alhora sou descreguts, i heu admès que –mal que ens pesi – no hi ha potència humana que pugui posar una mica de seny en aquest món de mones, feu com jo i refugieu-vos en els conjurs.

El que us suggereixo em sembla que mirava d’assecar algun granet o excrecència que pogués sortir a la pell, principalment de les mans o la cara. Però com que en aquestes coses de la superstició no se sap mai, potser també serà eficaç per combatre un dels molts diversos grans al cul que hem de comportar:

Conjur-te, ffich,

De part de nostro senyor Déu Jhesuchrist,

E per Luch e per March e per Johan e per Matheu,

Los quatra avengelistes de Déu,

E per la verga Maria, tan gentill,

Que·t sech lo cap e·t podresca la rahil.