dissabte, 10 de juliol del 2010

Moltes gràcies, magistrats

Ja em trigava la sentència...
Ja no em quedava paciència...

Gràcies us sien donades,
magistrats i magistrades.

Sense ni un et ni cap ut
que enllardufi l'Estatut,

ens porteu bonic regal:
ja és constitucional.

Jo no hi trobo pas cap pega:
Espanya se les manega.

Ara ens toca a nosaltres
moure fitxa en la partida:

si el que imposen els altres
ni ens agrada ni ens convida,

oblidem la reverència
i guanyem la independència.