divendres, 18 de juliol del 2008

Flatus voci

"Els egipcis, poble antic i savi, sabien que només una figura geomètrica podia unir terra i cel. Per això van entretenir lleures i sacrificar vides i en van quadruplicar la imatge per deixar-nos record d'una veritat simple i essencial". (Lord Carnavon, Memòries apòcrifes)
18+7+2008=8, el nombre de la justícia.
I perquè és just i necessari acabo de decidir que m'atorgo unes vacances, ço és, retorn al nonsense.
Ha quedat prou clar?
Espero que no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Ens anirem veient.)