diumenge, 15 de desembre del 2013

AssoCIaCIó

Era tan evident la referènCIa, que no he sabut reSIstir la temptaCIó de fer-la:


En fi, que un hom té les seves debilitats.