dijous, 29 de març de 2012

Que no decaigui

Amb tot el "carinyu" als qui confien (encara) que la cosa té sortida...

¿FINS QUAN?

Pasqua de Resurrecció
pel poble que paga y calla,
de que vinguis algun cop
ja vaig perdent l'esperansa.
Mentres ploguin tots els mals
sobre l'infelís Espanya,
y haguem d'aguantá, pacients,
els torns de goberns que'ns infaman;
mentres frares y capellans,
monjas, fullas, y altras plagas
agabellin sens destorb
los diners y la ensenyansa;
mentre consenti tothom
vils cacichs, regidors lladres,
polítichs desvergonyits
y falsificadors d'actas;
mentres los republicans
se mirin ab desconfiansa,
y no's fassi una unió
lleal, robusta y sensata;
mentres duri tot això,
may serà pel poble Pasqua,
serém robats y escarnits,
y durant mot temps encare
haurém de cantá'l Memento
y haurém de callá l' Hossanna.

...una mica de Versos revolucionaris robats a Jeph de Jespús del seu bonic llibre La barricada.

Eps, que encara no té dos-cents anys... No us esveréssiu pas!

"DE MÉS VERDES EN MADUREN" (saviesa popular)