dijous, 1 de desembre de 2011

Invitació

Redacció.- Una fossa comuna s’ofereix per acollir les despulles de Franco.

Notícies d’última hora confirmen el que fins ahir només era un rumor. Família directa i autoritats polítiques i religioses han fet saber que el 20 de novembre de 2011 van rebre una carta en què els estadants d’una fossa comuna oferien acolliment a les despulles de Francisco Franco Bahamonde, cas que s’arribés a acordar l’exhumació de les restes del Generalísimo i fos menester un nou estatge per a ubicar-les.

Fonts de contrastada solvència ens comuniquen que, un cop superada la natural sorpresa, l’oferta ha estat considerada positivament.

Sembla que un dels extrems que ha fet veure l’oferta amb més bons ulls, ha estat la consideració que després de 36 anys de solitud ningú no dubta que la freqüentació d’altres ossades aportarà un plus d’amenitat a l’etern repòs del traspassat.

Consta, però, una certa reserva sobre la conveniència de barrejar ossos d’ideologia contradictòria, no arribés el cas que allò que es presenta sota la capa d’una amistosa invitació no fos més que una estratègia a curt o llarg termini per remenar velles ferides i airejar perilloses reivindicacions de fer memòria sobre fets luctuosos.

S’espera que ben aviat es confirmi una decisió ferma sobre la qüestió.