dimarts, 9 d’agost del 2011

Càbales

M’ho estic rumiant...

Alternativa feminista a una certa mena de redempció? Provocació sicalíptica per la via blasfema? Solució desesperada per a vèrtoles resistents als tractaments habituals?

Vés a saber...

En tot cas, honor sia fet al nuador de cordes que ens vela aquell origen del món que Courbet, prou més descarat, va elevar als altars del realisme més despullat.

I que vostès m’ho sàpiguen dispensar.