dimarts, 4 de gener del 2011

Heu fet tard

(Gràcies sien donades a "Early visual media"
per tan bonica imatge.)

M'hauria agradat divagar sobre lleis i salvaguardes, prohibicions i delacions, gats despentinats i gats amb permanent, i altres galindaines.

Però ja he fet tard.