dissabte, 4 d’abril de 2009

PausaAcordades han estat treves, hossanna!

L'exèrcit enemic, dispers i desarmat, s'ha retirat
a les casernes pasquals.

I jo m'acordo una silent abducció per esmolar
noves eines per a la lluita.

Així sia.