divendres, 12 de setembre de 2008

Carta


Si hem de jutjar pel gest, és altament probable que en aquest cas sigui molt més peliagut
l'après que l'avant la lettre.

Però és clar que en matèria de correspondència l'únic
que no és de bon gust
és matar el missatger.